Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek je dobrovolná nepolitická organizace působící v regionech České republiky a byla založena již v roce 1995. Asociace sdružuje ženy, které pomáhají ostatním podnikatelkám a manažerkám uplatnit se v profesním životě a naučit se jej skloubit nejen s rodinným životem, ale i se svým osobním rozvojem. Jako jediná asociace v České republice je členem celosvětové asociace podnikatelek a manažerek FCEM.

Pomáháme ženám podnikat a růst

Sdílení, úspěch, spolupráce, přátelství – to jsou jen některé z hodnot asociace. Členky si mezi sebou vyměňují zkušenosti, poznatky, myšlenky a nápady, a to se všemi ženami, které jsou její součástí, bez rozdílu věku, zkušenosti, či životní a podnikatelské etapy, ve které se právě nacházejí.  Důležitou a samozřejmou součástí asociace jsou přátelství a pomoc, bez které se žádná spolupráce nedá dlouhodobě úspěšně rozvíjet.

Členkám jsou poskytovány přímé obchodní i další kontakty, které jim pomáhají nejen v rozvoji byznysu, ale také při dalších aktivitách a asociace se tak snaží o cílený cross selling a podporu členek.  Setkání probíhají v rámci aktivit jednotlivých regionálních klubů, které jsou v současné době – v Praze, v Ostravě, v Brně, v Olomouci, v Novém Jičíně, v Bruntále, ve Zlíně a ve Svitavách, ale také na celorepublikových akcích a eventech či při pořádání mezinárodních kongresů, konferencí a obchodních misí, které každoročně ČMAPM pořádá.

Svou činností se tak ČMAPM podílí na vytváření etického byznysového prostředí, pozitivně ovlivňuje veřejné prostředí a je bezesporu i hlas žen-podnikatelek, který je slyšet nejen v ČR, ale také za hranicemi České republiky. Zároveň vytváří prostředí i organizační podmínky pro oceňování nejlepších podnikatelek a manažerek na úrovni regionů i celé republiky, potažmo i mimo území České republiky.

Mezi nejvýraznější aktivity patří projekt Rosteme společně podporovaný Jihomoravským krajem, diskuse na pražském Žofíně v rámci Ženského mixéru, Networking českých a slovenských podnikatelek a Mezinárodní den podnikání žen

Historie

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno

©2020 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED