O nás

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek je dobrovolná nepolitická organizace působící v regionech České republiky a byla založena již v roce 1995.

Asociace sdružuje ženy, které pomáhají ostatním podnikatelkám a manažerkám uplatnit se v profesním životě a naučit se jej skloubit nejen s rodinným životem, ale i se svým osobním rozvojem.

Jako jediná asociace v České republice je členem celosvětové asociace podnikatelek a manažerek FCEM.

Pomáháme ženám podnikat a růst

Hodnoty

Sdílení, úspěch, spolupráce, přátelství – to jsou jen některé z hodnot asociace. Členky si mezi sebou vyměňují zkušenosti, poznatky, myšlenky a nápady, a to se všemi ženami, které jsou její součástí, bez rozdílu věku, zkušenosti, či životní a podnikatelské etapy, ve které se právě nacházejí. Důležitou a samozřejmou součástí asociace jsou přátelství a pomoc, bez které se žádná spolupráce nedá dlouhodobě úspěšně rozvíjet.

networking

Členkám jsou poskytovány přímé obchodní i další kontakty, které jim pomáhají v rozvoji byznysu i při dalších aktivitách. Asociace se tak snaží o cílený cross selling a podporu členek. Setkání probíhají v rámci aktivit jednotlivých regionálních klubů, na celorepublikových akcích či při pořádání mezinárodních kongresů, konferencí a obchodních misí.

Mezinárodní spolupráce

ČMAPM je členem celosvětové asociace žen podnikatelek FCEM a ambasadorem mezinárodního Dne podnikání žen WED. Naše členky mají tak jedinečnou možnost získávat zahraniční zkušenosti i obchodní partnery po celém světě.

regionální kluby

ČMAPM působí po celé České republice v rámci regionálních klubů, které poskytují členkám individuální podporu a podnikatelskou komunitu přímo v místě podnikání. Regionální kluby pořádají vlastní setkání a doplňují tak nabídku celorepublikových a mezinárodních eventů. Regionální kluby ČMAPM se nachází v Praze, Ostravě, Brně, Olomouci, Novém Jičíně, Bruntále, Zlíně a ve Svitavách.

Etika

Svou činností se ČMAPM podílí na vytváření etického byznysového prostředí a pozitivně ovlivňuje veřejné prostředí. Je bezesporu hlasem žen-podnikatelek, který je slyšet nejen v České republice, ale také za hranicemi. Zároveň vytváří prostředí i organizační podmínky pro oceňování nejlepších podnikatelek a manažerek na úrovni regionů i celé republiky, potažmo i mimo území České republiky.

Historie

ČMAPM je nejdéle působící asociací podnikatelek v ČR. Od roku 2000 pořádá asociace pravidelně mezinárodní konferenci určenou pro podnikatelky a manažerky. V roce 2016 Praha hostila mezinárodní konferenci Celosvětové asociace žen a podnikatelek (FCEM). V roce 2020 oslavila asociace podnikatelek a manažerek 25 let svého působení v České republice.

jsme součástí mezinárodní komunity

Femmes Chefs D’Entreprises Mondiales (FCEM)

FCEM je průkopnickým sdružením podnikatelek z celého světa. Bylo založeno v roce 1945 ve Francii paní Yvonne Foinantovou. Rychle se rozšířilo do dalších evropských zemí a na pět kontinentů. Asociace sdružuje solidárně a přátelsky smýšlející ženy, které mají společný zájem, podnikání. Dnes sdružuje 5 milionů členek z více než 120 zemí světa. A zájem o členství stále roste, každý rok přibývají nové žádosti.

Příležitosti a výhody

Pro národní sdružení podnikatelek je FCEM ideálním prostředím pro podporu výměny nápadů a osvědčených postupů mezi asociacemi z celého světa.

Pro jednotlivé podnikatelky představuje FCEM obohacující prostředí pro setkávání s podobně smýšlejícími ženami z celého světa

Kontakty mezi členskými organizacemi FCEM nabízejí následující příležitosti:

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno

©2023 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED