Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek je dobrovolná nepolitická organizace působící v regionech České republiky a byla založena již v roce 1995. Asociace sdružuje ženy, které pomáhají ostatním podnikatelkám a manažerkám uplatnit se v profesním životě a naučit se jej skloubit nejen s rodinným životem, ale i se svým osobním rozvojem. Jako jediná asociace v České republice je členem celosvětové asociace podnikatelek a manažerek FCEM.

Pomáháme ženám podnikat a růst

Sdílení, úspěch, spolupráce, přátelství – to jsou jen některé z hodnot asociace. Členky si mezi sebou vyměňují zkušenosti, poznatky, myšlenky a nápady, a to se všemi ženami, které jsou její součástí, bez rozdílu věku, zkušenosti, či životní a podnikatelské etapy, ve které se právě nacházejí.  Důležitou a samozřejmou součástí asociace jsou přátelství a pomoc, bez které se žádná spolupráce nedá dlouhodobě úspěšně rozvíjet.

Členkám jsou poskytovány přímé obchodní i další kontakty, které jim pomáhají nejen v rozvoji byznysu, ale také při dalších aktivitách a asociace se tak snaží o cílený cross selling a podporu členek.  Setkání probíhají v rámci aktivit jednotlivých regionálních klubů, které jsou v současné době – v Praze, v Ostravě, v Brně, v Olomouci, v Novém Jičíně, v Bruntále, ve Zlíně a ve Svitavách, ale také na celorepublikových akcích a eventech či při pořádání mezinárodních kongresů, konferencí a obchodních misí, které každoročně ČMAPM pořádá.

Svou činností se tak ČMAPM podílí na vytváření etického byznysového prostředí, pozitivně ovlivňuje veřejné prostředí a je bezesporu i hlas žen-podnikatelek, který je slyšet nejen v ČR, ale také za hranicemi České republiky. Zároveň vytváří prostředí i organizační podmínky pro oceňování nejlepších podnikatelek a manažerek na úrovni regionů i celé republiky, potažmo i mimo území České republiky.

Mezi nejvýraznější aktivity patří projekt Rosteme společně podporovaný Jihomoravským krajem, diskuse na pražském Žofíně v rámci Ženského mixéru, Networking českých a slovenských podnikatelek a Mezinárodní den podnikání žen

Historie

 • 1995 - Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek vznikla v roce 1995. Tehdy však ještě nesla název Moravská asociace podnikatelek a manažerek a sdružovala podnikatelky a manažerky na Moravě a ve Slezsku. Její sídlo se nacházelo v Brně.
 • 2000 - 26. -27. ledna se v pražském hotelu Mövenpick uskutečnila první mezinárodní konference, jež asociace pořádala, pod názvem „Žena - tvůrčí osobnost třetího tisíciletí“. Zúčastnilo se ji na 130 podnikatelek a manažerek z oblasti malého a středního podnikání. První den konference byl zaměřen na strategii firmy, etiku v podnikání, řízení lidských zdrojů a management, ekonomické a legislativní prostředí malého a středního podnikání, globalizaci a mezinárodní komunikaci. Druhý den patřil spolupráci a respektu žen a mužů v podnikání, obchodu po internetu, spojení kariéry, rodiny a harmonického rozvoje osobnosti. Od konference byl jen krok ke vzniku Centrály MAPM i samostatných klubů v Brně a Ostravě. První ročník konference byl spojen s vyhlášením soutěže Vynikající podnikatelka České republiky roku 1999. Z šestice finalistek si nejvyšší ocenění odnesla Eva Štěpánková, majitelka kosmetické firmy Ryor s.r.o., která se v následujícím roce stala druhou českou nositelkou titulu Vedoucí podnikatelka světa.
 • 2001 - Druhá mezinárodní konference se uskutečnila v pražském hotelu Renaissance 24. -25. ledna. Přivítala přes 140 účastnic a účastníků, v jejichž řadách byli poprvé také ředitelé a ředitelky škol. Hlavní témata konference byla zaměřena na profesní rozvoj, business plán, obchod na internetu, skloubení rolí podnikatelky – profesionálky, partmerky a matky s možnostmi osobního rozvoje. Druhý ročník přinesl nový pohled na propojení managementu škol a podnikání. Konkrétním výsledkem bylo založení Profesního klubu školského managementu v Brně.
 • 2002 - Třetí ročník konference, který proběhl ve dnech 22. -23. ledna opět v hotelu Renaissance za účasti 160 žen i mužů. Tentokrát se debatovalo v rámci pěti tematických okruhů: jak zdokonalit své profesní znalosti, jak úspěšně vést firmu, jak správně řešit situace při zásadních strategických rozhodnutích, jak rozvíjet občanskou společnost a jak úspěšně spojit svůj rodinný život s kariérou. Ústředním tématem byla žena ve vrcholovém managementu a strategie v podnikání – správná rozhodnutí ve správný čas. Kromě zaměření na podnikání a školství měla konference další rozměr a nový cíl: vyvolat diskusi o vzájemných vazbách mezi podnikateli a neziskovým sektorem občanské společnosti. Záštitu nad konferencí převzala Česká komise pro UNESCO. Vrcholem společenské části konference byla módní přehlídka Blanky Matragi na pražském Žofíně.
 • 2003 - Čtvrtý ročník konference měl svou zahraniční premiéru. Pod patronátem Tomáše J. Bati se ve dnech 29. - 30. ledna se konference uskutečnila na Slovensku v Bratislavě, za rekordního počtu 220 návštěvníků. Kromě česko-slovenské spolupráce se ústředním tématem konference stala připravenost firem i jednotlivců na vstup do EU. Proto i motto „Európa praje pripraveným“ v sobě skrývala příspěvky o novinkách a zkušenostech z evropských regionů. Další témata byla zaměřena na manažerské styly a dovednosti, spolupráci mužů a žen ve vedení firmy a názory žen ve vedoucích pozicích 100 nejúspěšnějších českých podniků. Tradičně zůstalo aktuální téma Kariéra, rodina, harmonie osobnosti. Téma učící se organizace bylo orientováno na výchovu k podnikání a vytváření hodnotového žebříčku dětí již na základních školách. Na konferenci byly vyhodnoceny výsledky ročního česko-slovenského projektu Mentoring.
 • 2004 - Pátý ročník konference proběhl poprvé na místě, kde se v roce 1999 tato myšlenka zrodila - v Brně. Konala se ve dnech 21. - 22. ledna v hotelu Voroněž pod záštitou výkonné tajemnice Ekonomické hospodářské komise OSN v Ženevě Brigity Schmögnerové, generální konzulky SR v Brně Kararíny Smékalové, primátora statutárního města Brna Petra Duchoně a pod patronací Tomáše J. Bati. Motto pátého ročníku znělo „Kontakty, informace a znalosti - předpoklad úspěšného podnikání na trhu EU“. Konference reflektovala blížící se květnový termín vstupu České republiky a Slovenské republiky do Evropské unie. Větší prostor byl věnován práci v pěti sekcích: Jak podnikat na trhu EU, Měření výkonnosti firmy a businessplán, Marketing jako nástroj úspěšného podnikání na trhu EU, Investice do vzdělání – znalostní podnik, Práce na dálku. Odpolední program byl věnován pokračování projektu Mentoring, výsledkům průzkumu Ženy v kontextu dvou generací a německým zkušenostem s výchovou dětí jako způsob podnikání. Úspěšným ženám patřilo závěrečné téma Kariéra, rodina, harmonie osobnosti. Konferenci ozvláštnila i videokonference z Paříže s manažerkou Vandou Wolfovou ze společnosti Ogilvy & Mather. Příjemnou součástí konference byl úvodní společenský program v Domě umění a Besedním domě.
 • 2006 - Moravská asociace podnikatelek a manažerek získala 3. místo v kategorii „Průkopnictví v podnikání“ v prvním ročníku soutěže European Enterprise Awards – Evropské ceny za podnikání. Ocenění převzala tehdejší prezidentka MAPM Mona Nechvátalová.
 • 2009 - 6. ročník konference se konal roku 2009 v New Yorku
 • 2011 - 7. ročník konference hostily Keňa a Zanzibar
 • 2012 - 8. ročník konference se konal v Benátkách pod záštitou honorárního konzula Georgio Boatta
 • 2013 - 9. ročník konference se uskutečnil v St. Peterburgu
 • 2015 - Konference ČMAPM u příležitosti 20. výročí založení Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek
 • 2016 - V dubnu 2016 ČMAPM organizovala mezinárodní konferenci FCEM v Praze, která proběhla na nejvyšší úrovni pod záštitou Ministerstva zahraničí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. Zasedání členek FCEM bylo zaměřeno na vytvoření reprezentativního prostředí pro podnikatelky a manažerky z celého světa. Jedním z cílů byla také výměna zkušeností a znalostí, navázání nových kontaktů, prezentace České republiky nebo podpora českého exportu na mezinárodní úrovni. Českým ženám podnikatelkám, ať už začínajícím či leta působícím v byznysu, se dostalo jedinečné příležitosti navázání nových kontaktů, vlastní prezentace a podpory své podnikatelské činnosti.
 • 2017 - Do čela vedení ČMAPM byla zvolena Kateřina Haring. Ve funkci vystřídala současnou čestnou prezidentku Olgu Girstlovou. Kateřina Haring byla rovněž zvolena jako viceprezidentka Celosvětové asociace podnikatelek a manažerek FCEM pro Evropu.
 • 2019 - Na podzim roku 2019 zorganizovala asociace za podpory Jihomoravského kraje projekt Rosteme společně. Projekt se skládal ze šesti seminářů zaměřených na ženy, které se chtějí vzdělávat a dozvědět se zajímavé informace o možnostech profesního i osobního růstu.

Kontaktujte nás!

Kde nás najdete?

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Botanická 785/9, 602 00 Brno

FOLLOW US

©2019 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED