Live stream konference
Podnikání žen v měnící se době

Registrace

Live Stream
Přejete si zaslat fakturu?
(Název firmy, IČO)

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno

©2020 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED