BLOG - 25.11.2020

Mezinárodní den studentstva. Naše hrdost nebo opravdový fenomén?

17. listopad. Jedná se o 321. den v roce, do konce roku zbývá 44 dní. Přesně v tento den v roce 1558 nastoupila na trůn královna Alžběta I. O pár set let později, v roce 1960 byl v tento den schválen státní znak ČSSR. Následující roky asi netřeba připomínat. Rok 1939 a pohřeb Jana Opletala. Rok 1941, kdy byl 17. listopad v Londýně vyhlášen jako Mezinárodní den studentstva. A nakonec – rok 1989. Rok, kdy se nejen studenti nebáli vyjít do ulic demonstrovat za svobodu a demokracii. Je tomu už 31 let, kdy díky odvaze tisíců mladých lidí můžeme dnes žít v demokratické společnosti. Slaví se však mezinárodní den studentů nějak výrazněji i za našimi hranicemi?


Velká Británie

I když jsou Britové národ tradiční a všechny svoje public holidays oslavují se vší parádou, na Mezinárodní den studentstva si moc nevzpomněli. Když se zeptáte mladých Britů, datum 17. listopadu si moc s ničím nespojí, někteří si matně vzpomenou na to, že v Česku byla nějaká revoluce. Spolu s americkými studenty si pak Angličané spíše vybaví datum 15. října, které je právě v anglicky mluvících zemích považováno za Mezinárodní den studentů. Ten oslavuje všechny studenty, kteří se vydávají na cestu za vzděláním, obzvláště pak ty mezinárodní, kteří kromě studia musí zvládnout také stesk po domově, kulturní šoky i zcela nové, neprobádané způsoby života v cizí zemi.


Rakousko

U našich sousedů vypadá situace okolo Mezinárodního dne studentstva přeci jen o něco lépe. Rakouská agentura AKS, což v překladu znamená Akce kritických studentů, pořádá každý rok sérii různých přednášek a workshopů, kterých se studenti mohou účastnit. Letos se v rámci spolupráce s Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU), tedy organizací evropských školních unií konaly po celé zemi promítání zaměřená na historii tohoto svátku a také problematiku studentských práv.


Česká republika

Den studentstva si za běžných podmínek každý rok připomínáme nejen na školách, ale taky prostřednictvím různých akcích. Za jednu z největších můžeme považovat festival pěveckých sborů Festa Academica, který byl založen jako bienále v roce 2007. Od té doby je významnou součástí oslav výročí Sametové revoluce i Mezinárodního dne studentstva. Festival se každoročně koná na různých významných místech v Praze, např. na piazzettě Národního divadla nebo Národní třídě. V rámci naší asociace také proběhl průzkum mezi studenty, jak vnímají současnou situaci okolo koronavirové pandemie a zda by popř. šli demonstrovat za demokratická práva a svobody, jak tomu bylo před třiceti lety. 

Ať už si ostatní země tento svátek, pro nás stěžejní, připomínají nebo ne, jisté je jedno. Studenti jsou naše budoucnost. Pokud bude jejich vzdělání ohroženo, pak je dost možné, že z cesty nesejdou jen oni, ale celá naše společnost.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno

©2020 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED