FCEM

Femmes Chefs D’Entreprises Mondiales (FCEM)

Celosvětová asociace žen podnikatelek byla založena na konci druhé světové války ve Francii paní Yvonne Foinant. Ještě před vznikem Organizace spojených národů se rychle rozšířila do dalších zemí i kontinentů. Dnes asociace čítá na 5 milionů členek z více než 120 zemí světa a zájem o členství v ní roste každým rokem. FCEM je nezisková, nepolitická a nevládní organizace, jejíž aktivity na národní i mezinárodní úrovni jsou zaměřeny na podporu žen, které podnikají, vedou své firmy a chtějí být solidární s ostatními ženami a dělit se o své myšlenky, názory a zkušenosti.

Samy neviditelné, společně neporazitelné

Poslání FCEMu je jasné – podporovat ženy podnikatelky ve všech členských zemích, napříč všemi kontinenty. Asociace má své stálé mise v OSN a EU a zastupuje tak ženy podnikatelky i před veřejnými a soukromými institucemi, vládami a politiky v otázkách, které mohou ženám pomoci dále rozvíjet svůj potenciál a tím podporovat vznik nových pracovních míst.  Důležitým úkolem a nezbytnou součástí je samozřejmě rozvoj podnikání, obchodu, výměna zkušeností, know-how, rozvoj a podpora přátelství a kulturního porozumění bez rozdílu věku, rasy či náboženství.

ČMAPM a její přínos FCEMu

Díky tomu, že je ČMAPM členem celosvětové asociace žen podnikatelek, mají tak naše členky možnost získávat zahraniční zkušenosti i obchodní partnery po celém světě. Viceprezidentka FCEMu a zároveň prezidentka ČMAPM Kateřina Haring, reálně ovlivňuje dění ve FCEM a má přímý dosah na podnikatelky nejen z evropských, ale i dalších zemí světa.

Světový kongres FCEM v Praze

V dubnu 2016 ČMAPM organizovala jedno z pravidelných vrcholných  setkání FCEM  v Praze. Zasedání členek FCEM proběhlo na nejvyšší úrovni pod záštitou Ministerstva zahraničí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj a bylo zaměřeno na vytvoření reprezentativního prostředí pro podnikatelky a manažerky z celého světa. Jedním z cílů byla také výměna zkušeností a znalostí, navázání nových kontaktů, prezentace České republiky a podpora českého exportu na mezinárodní úrovni. Českým ženám podnikatelkám, ať už začínajícím či léta působícím v byznysu, se dostalo jedinečné příležitosti navázání nových kontaktů, vlastní prezentace a podpory své podnikatelské činnosti.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno

©2023 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED