Nový projekt ČMAPM Ženy 50 plus je zaměřen na sebevzdělávání a profesní i osobnostní rozvoj žen ve věkové skupině 50 +.

V této věkové skupině dochází k restartu profesní kariéry, změnám zdravotního stavu s dopady na profesní výkon a skloubení rodinného a pracovního života.

Projekt bude probíhat formou seminářů, webinářů i osobních setkání, která jsou určena nejen pro ženy 50 plus, ale samozřejmě i pro mladší ročníky.

Zaměření projektu

Cílová skupina

Okruhy projektu

Nový profesní restart

Rodinné podnikání

Osobní rozvoj Ženy 50+

Zdraví a osobní harmonie Ženy 50+

Pilotní webináře RK Praha

29.05. 9.00 – 11.00 h

Téma: Jak na stres –  zvládnu ho sama nebo  vyhledám  psychoterapeuta?

Lektoři: Marie  Petrovová a Kateřina LojdováČerven
– termín bude upřesněn

Téma: Nový osobní  restart: Osobní business model  a můj nový business plán  (modely Canvas a Business  model FOR YOU)

Lektoři: Václav Sušeň, Olga  Girstlová a Ladislava Fialová

Další plánované akce

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno

©2020 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED