Projekt Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek je realizován s podporou Jihomoravského kraje a je určen všem
ženám, které se chtějí profesně i osobnostně rozvíjet. Vítany jsou podnikatelky, ženy v manažerských pozicích, studentky i matky na mateřské. Chceme se podělit o zkušenosti i dobrou praxi se všemi, které tato témata zajímají.

Projekt je zaměřený na sebevzdělání žen a rozvoj komunitního života v obcích Jihomoravského kraje. Prostřednictvím několika seminářů ve vybraných obcích Jihomoravského kraje chceme podpořit osobnostní rozvoj žen v tvůrčích pozicích. Pomoci těmto ženám vytvořit sítě aktivních žen, ve kterých se mohou navzájem podpořit ve svých aktivitách, ať již sdílením svých „best practise“, které se jim samotným osvědčily v řízení vlastní firmy nebo v manažerské pozici.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno

©2020 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED