ON-LINE konference

„Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací s dotační podporou“

Konference proběhne 13. 11. 2020. Veškeré informace budou registrovaným zaslány e-mailem.
Přístup k on-line konferenci není zpoplatněn.

Co je digitální transformace?

Tradiční podnikání tak, jak jste na něj byli dlouhá léta zvyklí se s moderní dobou a trendy

postupně mění. Stále více věcí za nás dělají technologie a s tím se mění i naše potřeby

a očekávání. Pojem digitální transformace podniku tak jednoduše představuje

transformaci vašeho podnikání do moderního digitálního věku.

Na konferenci se mimo jiné dozvíte

– Jak inovovat model svého podnikání.
– Jak zvýšit kvalitu poskytovaných služeb zákazníkovi díky moderním technologiím.
– Jak na analýzu a optimalizaci firemních procesů před zahájením digitalizace společnosti.
– Jak získat maximální možnou dotaci pro financování projektů digitální transformace firem.

Zaregistrujte se zde

Registrace - Host k snídani

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno

©2020 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED