Women’s Entrepreneurship Day (WED)

Den podnikání žen by měl být každý den, jak uvádí organizace WED. Oficiálně se však Mezinárodní den podnikání žen slaví 19. listopadu. Jeho cílem je oslovit, podpořit a oslavit podnikání žen po celém světě. WED je světově nejrozšířenější oslava žen iniciátorek, inovátorek, startup-istek, které přetavují myšlenky a ideje do života a které mají podnikatelský duch, kterým chtějí zvelebit své okolí. Ačkoliv ženy produkují 66% práce na celém světě, vydělávají jen 10 % z celosvětových příjmů. Současně však realizují 85 % veškerých spotřebitelských nákupů a kontrolují 20 trilionů USD celosvětových výdajů.

Iniciativa celého světa

WED je podporován a oslavován ve 144 zemích, a připojilo se také na 110 univerzit po celém světě. Celkově má tento projekt dosah na 1, 4 milion osob. Každoročně se ve dnech mezi 19. a 28. listopadem pořádají cílená setkání ve všech zúčastněných zemích, které se do této aktivity zapojily a která je podporována OSN. ČMAPM je ambasadorem WED v ČR a historicky uskutečnila setkání pro ženy ve městech Praha (Žofín), Brno, Nový Jičín.

Vyber ženu!

Součástí Mezinárodního dne podnikaní žen je kampaň „Vyber ženu“ – „Choose women“, ambasadorem pro ČR je opět ČMAPM. Kampaň každoročně probíhá v mnoha zemích, a kromě toho, že v ten den by se měly při nákupu upřednostnit výrobky a služby, které jsou produkovány a vyráběny ženami a jimi vlastněnými firmami a podniky, klade si tato kampaň za cíl upozornit na chudobu žen, protože jsou to právě ženy, které jsou na sklonku života chudobou nejvíce ohroženy. To má samozřejmě velký sociální a společenský dopad. Misí WED je tedy podpořit 4 miliardy žen na celém světě a současně tak být katalyzátorem změn a pomocí 250 milionům dívek po celém světě, které žijí v chudobě.

Československá asociace podnikatelek a manažerek se každoročně připojuje k oslavám světového dne podnikání žen.

Ambasadorkou WED za Českou republiku je prezidentka asociace, paní Kateřina Haring.

www.womenseday.org

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno

©2020 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED