Projekty Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek

PROJEKT

CHOOSE WOMEN

PROJEKT

ŽENY 50+

Projekt zameřený na sebevzdělávání a profesní i osobnostní rozvoj žen ve věkové skupině 50 +. 

PROJEKT

NEXT GENERATION

PROJEKT

ROSTEME SPOLEČNĚ

Série seminářů zaměřených na ženy, které se chtějí vzdělávat a dozvědet se zajímavé informace o možnostech profesního i osobního růstu.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno

©2020 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED