Konference
Rozvoj Novojičínska 2019

V pátek 17.5.2019 se uskutečnil již 7. ročník konference „Rozvoj Novojičínska“, kterou pořádá EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., ve spolupráci s Českomoravskou asociací podnikatelek a manažerek, Fakultou ekonomiky a managementu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a firmou DYNAMIC Group, s.r.o. z Kopřivnice. Letošní ročník byl na téma „Od vzdělávání k praxi“. Záštitu nad konferencí převzali významní představitelé moravskoslezského regionu, ale i celorepublikové úrovně.

Na úvod konference proběhly slavnostní promoce Dětské akademie podnikání a investování, což je projekt určený žákům vyšších ročníků základních škol a byly vyhodnoceny dva nejlepší podnikatelské záměry, které v rámci projektu vznikly.

V rámci konferenci se svými velmi zajímavými příspěvky vystoupili zástupci dvou vysokých škol. Za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně vystoupil proděkan Fakulty ekonomiky a managementu Ing. Lubor Homolka a za Technickou univerzitu – Vysokou školu báňskou v Ostravě Ing. Jan Adam Plaček.

O uplatnění absolventů hovořil ředitel Úřadu práce v Novém Jičíně Ing. Bc. Zdislav Zima. Následovalo vystoupení zástupkyně České školní inspekce Ing. Dany Pražákové ke kvalitě vzdělávání. Propagátorem duálního vzdělávání v praxi je firma BROSE CZ a Ing. Kahánek přednesl příspěvek na toto téma. Závěr konference patřil seznámení s projektem School Friendly, na kterém participuje Sdružení pro rozvoj MSK. S projektem nás seznámila Radka Šušková.

Oživení přinesla i krátká návštěva konference premiérem ČR p. Andrejem Babišem a hejtmanem Moravskoslezského kraje p. Ivo Vondrákem, kteří pozdravili účastníky konference a odpověděli na některé dotazy.


Ing. Kramolišová Lidmila

jednatelka

Galerie

Kontaktujte nás!

Kde nás najdete?

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek o.s.
Botanická 785/9, 602 00 Brno

FOLLOW US

©2019 CMAPM.CZ ALL RIGHTS RESERVED